Keskustelutilaisuudet nuorille ja vanhemmille 

19.02.2020

Yhdistyksemme järjestää keskustelutilaisuuksia joiden tavoitteena on, että maahanmuuttajat keskustelevat keskenään arkielämän ongelmista joihin maahanmuuttajat/maahanmuuttajataustaiset nuoret törmäävät, ja pohtivat keinoja niitten ratkaisemiseksi. Aiheina ovat mm. maahanmuuttajien sopeutumisongelmat, nuorten koulunkäynnin ongelmat, syrjäytymisen ehkäiseminen ja työllisyyden edistäminen. 

Tuki- ja sijaisperhekoulutus

Sahed ry järjesti maahanmuuttajataustaisille perheille/henkilöille tuki- ja sijaisperhekoulutuksen yhteistyössä Espoon kaupungin ja Nuorten polku ry:n kanssa. Koulutus toteutettiin 29.8. ja 5.9. 

Maahanmuuttajataustaisia tukiperheitä/tukihenkilöitä koulutetaan tehtävään ja heille järjestetään vertaistoimintaa. Koulutuksen tavoitteena on saada maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille maahanmuuttajataustaisia tukiperheitä/tukihenkilöitä. Kurssin myötä osallistujat saivat yleiskäsityksen tukiperhetoiminnasta; mitä tukiperhetoiminta tarkoittaa ja miten tukiperhetoimintaa Espoossa järjestetään, millaisissa tilanteissa voi hakea tukiperhettä ja miten tukiperheeksi voi päästä, millaisia vaatimuksia tukiperheille on.